Magma Projects tilbyr Prosjekt Ledelse som hjelper selskaper i å gjennomføre suksessfulle og intern ledete prosjekter som leverer resultater.
Hjem Selskap Prosjekter Metode Industrier


Magma Projects AS
Elvegata 13
4614 Kristiansand S
Norway

Tel: +47 92 446600
Fax: +47 983 72 690
geir@magmaprojects.com

Prosjekt faser

Alle organisasjoner må gjennomføre interne prosjekter for å kunne møte de stadig tøffere utfordringene man står overfor i en turbulent foretningsverden. Prosjektene blir stadig mer komplekse og med korter tidsfrister. Det ekstra presset dette medfører, i tillegg til et allerede høyt aktivitetsnivå, gjør at prosjektene ofte ikke når sine målsettinger, at kostnadene øker eller at prosjektet aldri realiseres.

Magma Projects bistår sine kunder slik at prosjektene fullføres i tide - og når sine mål. Vi har en robust prosjektgjennomførings metodikk som kan skreddersyes til våre kunders behov, utfordringer, målsetninger, kultur og omstendigheter:


Copyright ©2007 Magma Projects AS - All rights reserved