Magma Projects tilbyr Prosjekt Ledelse som hjelper selskaper i å gjennomføre suksessfulle og intern ledete prosjekter som leverer resultater.
Hjem Selskap Prosjekter Metode Industrier


Magma Projects AS
Elvegata 13
4614 Kristiansand S
Norway

Tel: +47 92 446600
Fax: +47 983 72 690
geir@magmaprojects.com

Gjennomføre prosjekter

mix

Gjennomføring av prosjekter er vanskelig. De ansatte føler seg ukomfortable. De kan ha forskjellige eller motstridende målsetninger, de ser ikke behov for endringer eller de har ikke tid til  å delta. Imidlertid sier vår erfaring oss, at med den rette tilnærming kan ansatte prestere langt utover daglige gjøremål, og bidra til nødvendige endringer. Å oppnå resultater krever riktige verktøy og prosedyrer. Til syvende og sist er det dine egne ansatte som skal gjennomføre endringene. I vår tilnærming involverer vi alltid de ansatte som blir berørt av endringene. Vi forsikrer oss om at din organisasjon er inneforstått med målene for prosjektet, dine ansatte vet hva de skal gjøre, er motivert til å gjøre det og til at prosjektet lykkes.

Vi rettleder og følger opp på en direkte måte når nødvendig, og oppmuntrer steg for steg til selvstendighet og selvtillit gjennom enkle men kraftfulle verktøyer. Mest av alt vil vi støtte organisasjonen gjennom den kompliserte labyrinten det kan være å utvikle et disiplinert og målrettet planleggings-, rapporterings- og styringssystem.

 
Copyright ©2007 Magma Projects AS - All rights reserved