Magma Projects tilbyr Prosjekt Ledelse som hjelper selskaper i å gjennomføre suksessfulle og intern ledete prosjekter som leverer resultater.
Hjem Selskap Prosjekter Metode Industrier


Magma Projects AS
Elvegata 13
4614 Kristiansand S
Norway

Tel: +47 92 446600
Fax: +47 983 72 690
geir@magmaprojects.com

Vår rolle

Vi er profesjonelle Prosjektledere. Vi hjelper bedrifter til å forstå og klargjøre sine problemområder, med å utarbeide og definere ideer, tilrettelegge dette i et prosjekt og levere målbare konkrete resultater. Effektiv prosjektledelse er grunnlaget for å kunne oppnå bedriftens fulle potensial samt være forberedt på fremtidige utfordringer.  Vår påstand er at en rekke ledelsesutfordringer kan løses effektivt gjennom vår fremgangsrike prosjektmetodikk.


construction

Når man snakker om gode ideer, er det vår erfaring at i 9 av 10 tilfeller så eksisterer de beste ideene allerede i kundens organisasjon - de trenger bare å bli brakt til overflaten og satt ut i live. Det å ikke oppdage de gode ideene, eller å ikke implementere dem når de er kjent, er en av de største utfordringene i middelstore til store bedrifter.

Magma Projects sørger for at kunden kan navigere trygt fra idé til implementering. Med vår erfaring fra en rekke industrier og bransjer kan vi overføre ”best practice” og kompetanse mellom de ulike prosjektene. Vi jobber på alle nivåer i bedriften og følger fakta til vi finner forbedringer. Vår erfaring med denne fremgangsmåten, som bedrer kommunikasjon og integrasjon mellom nivåer og avdelinger, gjør at vi jobber like godt med operatører og formenn, som med funksjonærer og ledere.

Vår metodikk og fokus på atferdsendringer for å oppnå varige positive endringer i bedriften, bidrar til at hele organisasjonen forbedres når prosjektet avsluttes og mål er oppnådd. Denne forpliktelsen til å jobbe med dine ansatte på alle nivåer, betyr at vi ofte starter der andre selskaper slutter. Vi utarbeider ikke bare forbedringstiltak og kurser operatører og formenn, hvor vi forteller dem hva de skal gjøre. Vi jobber alltid sammen med dine ansatte - på fabrikken og i møter, overfører kunnskap, oppmuntrer, rådgir og støtter inntil bruken av verktøyer er implementert og forstått.  Resultatene vi har oppnådd gjennom prosjektene har gitt varige positive virkninger, fordi kollegaer har ønsker å lære fra prosjektdeltakerne.

Vi har erfaring i å støtte organisasjoner av varierende størrelse, i mange bransjer, og i flere land. 
 » Kunder
Copyright ©2007 Magma Projects AS - All rights reserved