Magma Projects tilbyr Prosjekt Ledelse som hjelper selskaper i å gjennomføre suksessfulle og intern ledete prosjekter som leverer resultater.
Hjem Selskap Prosjekter Metode Industrier


Magma Projects AS
Elvegata 13
4614 Kristiansand S
Norway

Tel: +47 92 446600
Fax: +47 983 72 690
geir@magmaprojects.com

Typisk prosjekt

Typiske prosjektmål 
          

 • Identifisere operasjonelle forbedringer og realisere gevinstene 
 • Definere og implementere operasjonelle strategier
 • Redusere nedtid på maskinene ved å eliminere rotårsakene, og ikke bare symptomene
 • Programledelse
 • Implementere beslutnings- og ledelseskontroll systemer og rammer
 • Optimalisere prosesser og skape åpenhet
 • Organisasjonsendringer
 • Bygge fundament for 6 sigma
 • Koordinere bedrifters verdikjeder
 • Analysere organisasjonen fra topp til bunn
 • Bedre organisasjonens effektivitet gjennom ny rapporteringsstruktur
 • Arbeide med mennesker gjennom individuell coaching og gruppeopplæring
 • Varig endret atferd
 • Bistå kundene gjennom endringsprosessen mot en endringsvillig og ytelsesbasert kultur
 • Analysere nytten av nye investeringer


Sette organisasjonen i stand til å utvikle seg og samkjøre ressursene for best å kunne møte kundenes behov.

Typiske resultater 

• Økt produktivitet
• Reduserte kostnader
• Redusert etterslep
• Reduserte leveringstider
• Økt kundetilfredshet
• Redusert varelager
• Forbedret kvalitet
• Forbedret moral

graph_02 

 
Copyright ©2007 Magma Projects AS - All rights reserved